Gyógyító eszenciák

Agrimony/ apróbojtorján „Az őszinteség virága“Apróbojtorján

A látszatharmóniától a belső békéig

 

 

Negatív állapota

Azok, akik érzéseiket a vidámság, gondtalanság maszkja mögé rejtik, negatív apróbojtorján állapotban vannak. A kívülállók előtt rejtve marad a maszk mögött rejlő félelem és szorongás. Dr. Bach írja: „Kedélyes vidám emberek, akik szeretik a nyugalmat. A viták és a veszekedések lehangolják, kifárasztják őket, így sok mindenről lemondanak azért, hogy mindezt elkerüljék… lehetnek nyugtalanok és gondterheltek, szenvednek testileg és lelkileg, gondjaikat mégis humoros álarc mögé rejtik.“ Minél inkább elmélyülnek a problémái, annál nagyobb erőfeszítéseket tesz, hogy fenntartsa a külső látszatot. Ahelyett, hogy szembenézne velük, inkább hajlik elkendőzésükre, jellemző rá a konfliktuskerülés.

Az eszencia hatása

Segít felvállalni a konfliktusokat, felébreszti az őszinteség igényét, nyitottabbá tesz, feloldja  a szorongást,  támogatja az önismeretet, belső harmóniát teremt.

Pozitív állapota

Az ember szembe mer nézni a problémáival, a helyükön kezeli őket. Őszinte önmagához és a külvilághoz.

Megerősítések

“Békét érzek magamban”
“Őszinte vagyok”
“Megmutatom az igazi arcomat”

 

RezgőnyárAspen/ rezgőnyár “A sejtelem virága”

A sejtelmes előérzettől a tudatosabb érzékenységig.

 

 

Negatív állapota

A rezgőnyár akkor szükséges, ha az embert meghatározhatatlan, rejtélyes félelmek gyötrik, melyeknek maga sem tudja az okát. Ha az emberre alaptalanul, hirtelen, ok nélkül tör rá a félelem, az is ennek az állapotnak a jele. A rezgőnyár félelem nem tudatos, nem megfogható, mindig sejtelmes és megfoghatatlan, így nehéz legyőzni is. Dr. Bach írja:” Amikor a beteget baljóslatú sejtelmek kínozzák, valamilyen szörnyűséges dolog eljövetelétől fél, amelyről maga sem tudja, hogy mi is valójában…Az ilyesfajta problémáktól szenvedő emberek nem szívesen osztják meg másokkal félelmeiket.”

Az eszencia hatása

Az érintettnek meg kell tanulnia megérzéseit elfogadni, tudatosítani és a jelen körülményekhez igazítani, így a félelmet biztonságérzet váltja fel. Az esszencia segít a tudatosság határán belül maradni, mind a külső, mind a belső hatásokkal szemben. Magabiztossá tesz, hatására csökken a félelem, a nyugtalanság és a rossz előérzet, az önbizalom erősödik.

Pozitív állapota

Nagyfokú szenzitivitás jellemzi, amelynek az ember teljes mértékben tudatában van, és ezt a képességét ki is használja. Bátran szembenéz az ismeretlennel, bízik az isteni gondviselésben. Képes a tudattalanból feltörő gondolatok és érzelmek tudatosítására. Összefüggéseiben szemléli a létezés csodáját, elfogadja megérzéseit.

Megerősítések

“Bízom a gondviselésben, vigyáznak rám”
“A középpontomban vagyok”
“Erős vagyok”

bukkfaBeech/ bükkfa “A tolerancia virága”

A túlzott kritikától, a mindent jobban tudni akarástól eljutni a másik ember megértéséig, az eltérő vélemény elfogadásáig.

 

Negatív  állapota

Az egyik véglet az, amikor az intolerancia másokkal szemben válik dominánsá, folytonos  kritizálás formájában  mások véleményével, életmódjával szemben. Az illető képtelen elfogadni embertársai hibáit. Nagyon merev, előítéleteket gyártó, változtani nehezen tudó ember. Képtelen a megértésre, tévedhetetlennek hiszi magát, hiányzik belőle az együttérzés ill a  beleérző képesség. Figyelmen kívül hagyja mások képességeit, helyzetét stb. Nem ismeri el a másságot, magáról többet gondol mint másról, arrogancia, nyersesség jellemzi. Fölényesen és felsőbbrendűen viselkedik. Gondolkodásmódja szűk határok között mozog, igazából fél a megmérettetéstől..

A másik véglet állapotában intoleráns gondolatait már csírájában elfojtja, és látszólag végtelenül elfogadó, túlságosan megértő magatartást vesz fel. Belső érzéseit fel nem vállaló, azokat a végsőkig elfojtó személyiség fejlődik ki.

Az eszencia hatása

Az illető felismeri, hogy minden ember egyedi és a világ sokszínű. Az egyediségre való ráébredés és az együttérzés segít leépíteni a kritizálási hajlamot. Erősödik az elfogadás képessége.

Pozitív állapota

Tiszteli embertársai másságát, elfogadja mások véleményét. Hajlandó a konstruktív együttműködésre, együttgondolkodásra. Beleérez mások helyzetébe, együttérez, meghallgatja mások eltérő véleményét.  Pozitív önértékelés alakul ki egészséges önbizalommal.

Megerősítések

“Elfogadom a másságot”
“Beleérzek a másik élethelyzetébe”
“Látom a fejlődés lehetőségét”

kisezerjofuCentaury/ Kisezerjófű “A szolgálat virága”

A passzív szolgálatból, kiszolgáltatottságból eljutni a tudatosan  vállalt,  aktív szolgálatig.

 

 

Negatív állapota

Túlzott engedékenység mások akaratával, irányításával szemben.  Nem vállalja a felelősséget a saját sorsáért, önállótlan, képtelen nemet mondani.  Feladja függetlenségét, egyéniségét, akaratát nem tudja érvényesíteni. Megfelelési kényszer jellemezheti.

Dr. Bach írja: ”Kedves, csendes, békés emberek, akik túlzottan kiszolgálnak másokat…Segítőkészségük eluralkodik rajtuk, s végül inkább rabszolgává…válnak.”

Az eszencia hatása

Megtanulja meghúzni a határait, megtanul nemet mondani. Kialakul az adok-kapok egyensúly. Bátrabb lesz, képes lesz kiállni magáért és a szükségleteiért. Felvállalja a felelősséget a saját döntéseiért, életéért. Pozitív önérvényesítés alakul ki.

Pozitív állapota

Ha az ember tudja, hogy mikor adjon, segítsen és mikor mondjon nemet. Emberi értékeinek tudatában cselekszik, nem adja fel a személyiségét. Örömmel, önzetlenül segít, szolgál ugyanakkor  lelkiismeret furdalás nélkül tud nemet mondani, ha szükséges.

Megerősítések

“Mások elvárásaitól függetlenül cselekszem”
“Önmagam vagyok”
“Érvényesítem az akaratomat”

kekgyokerCerato/ Kékgyökér “Az intuíció virága”

A belső bizonytalanságtól a belső bizonyosságig.

 

 

Negatív állapota

Negatív kékgyökér állapotban az embernek néha van ugyan saját véleménye a dolgokról, de nem bízik önnön ítélképességében. Nem tudja eldönteni, hogy amit éppen tesz jó-e, vagy sem. Nem bízik döntései helyességében, másokat kérdezget önigazolásul, hatásukra könnyen megváltoztatja korábbi elképzeléseit. Önállótlan, bizonytalan és döntésképtelen ember benyomását teszi.  Dr. Bach szerint ez az esszencia adható: “Azok számára, akikben nincs elegendő önbizalom, s emiatt képtelenek az önálló döntéshozatalra. Állandóan másokat üldöznek tanácsokért, s emiatt gyakran pórul is járnak.”

Az eszencia hatása

A kékgyökér alkalmazásával az egyén magabiztosabbá válik, intuíciójára bízza magát és kitart döntései mellett. A gyógyír önbizalmat ad az önálló gondolkodáshoz. Szedésével az ember képes lesz eldönteni, hogy merre kell elindulnia, magabiztosabbá válik, így bátran megvalósítja elképzeléseit.

Pozitív állapota

Az egyén biztos a döntéseiben, tudja mi a helyes, és mi a helytelen. Külső hatások nélkül tud döntést hozni és bízik azok helyességében. Döntéseiért vállalja a felelősséget. A valóságot teljes mértékben megérti, képes előre látni bizonyos dolgokat. Képessé válik arra, hogy nemes célokra fordítsa a benne lévő bölcsességet.

Megerősítések

“Bízom magamban”
“Figyelek az első megérzéseimre”
“Magam döntök, vállalom a felelősséget”

cseresznyeszilvaCherry plum / Cseresznyeszilva “A higgadtság virága”

A belső túlfeszítettségtől a higgadtsághoz.

 

 

Negatív állapot

A negatív cseresznyeszilva állapotot pszichés túlfeszítettség jellemzi. Az ember valamilyen oknál fogva nem képes megélni az érzelmeit, és a belőle fakadó indulatokat elfojtja. Attól fél, ha ezek a belső feszültségek kirobbannak belőle, képtelen féken tartani őket. Fél attól, hogy nem tudja kontrollálni cselekedeteit. Dr. Bach szavaival: “Félelem a józan ész elvesztésétől, attól, hogy az ember enged a késztetésnek, hogy félelmetes, szörnyű dolgokat kövessen el, amelyeket valójában rossznak tart és elutasít.”

Az eszencia hatása

Az eszencia segít elhárítani a veszélyt, enyhíti az érzelmi traumákat. Bátorságot ad ahhoz, hogy az egyén helyt álljon a válságos helyzetben, szembeszálljon a problémával, és megoldást találjon. Mozgósítja és a felszínre hozza az emberben lévő béke és nyugalom tartalékait, az érintett képes visszaszerezni az önuralmát. Dr. Bach szerint elűz “ minden rossz gondolatot”, “szellemi erőhöz és magabiztossághoz juttat”.

Pozitív állapota

Érzelmeit megfelelően kifejező, problémáit nyugodtan, higgadtan megoldó személyiség alakul ki, aki nem fél érzései kimutatásától.

Megerősítések

“Higgadt és nyugodt vagyok”
“Bátor vagyok, szembenézek a félelmeimmel”
“Elfogadom és hagyom áramlani az érzelmeimet”

vadgesztenyerugyChestnut Bud/ Vadgesztenyerügy “ A tanulás virága”

A könnyelműségtől a tapasztaláshoz.

 

 

Negatív állapota

Negatív  vadgesztenyerügy állapotban a személyiség éretlensége miatt képtelen a hibákból tanulni. Az elem túl izgatott és nyugtalan ahhoz, hogy a jelen történéseire figyeljen. Az élet leckéit és tapasztalatait nehezen érti meg. Nem tanul a saját hibáiból, nem érti, miért követi el rendszeresen ugyanazokat a baklövéseket.

Dr. Bach így ír erről: “..nem okulnak eleget tapasztalataikból és élményeikből, s a többieknél tovább tanulják a mindennapi élet leckéit.”

Az eszencia hatása

Alkalmazásával az ember képes lesz tanulni élményeiből és baklövéseiből, valamint másokéból is. Elsajátítja és hasznosítja az élet tanításait, ezáltal pedig jelentős személyiségfejlődésen megy keresztül.  Objektíven fogja látni önmagát, képes lesz saját és mások tapasztalatait elfogulatlanul szemlélni. Rugalmasabbá válik a gondolkodása.

Pozitív állapota

Jó koncentrációs és kombinációs készség, ill. nagy szellemi teljesítőképesség  és belső bölcsesség jellemzi a személyiséget.  Folyamatosan tanul a hibáiból, időt és energiát nem sajnálva gyarapítja tudását, levonja a tapasztalatokból a megfelelő következtetéseket. Képes a valóban fontos dolgokra koncentrálni.

Megerősítések

“A jelen feladatomra koncentrálok”
“Odafigyelek”
“Tanulok, levonom a megfelelő következtetéseket”

katangkoroChicory/ Katángkóró “Az anyaság virága”

A feltételekhez kötött szeretettől eljutni az elfogadó szeretetig.

 

 

Negatív állapota

A negatív katángkóró jellemű emberre mindig lehet számítani, de folyton megjegyzéseket tesz, mindent felró és nagyon nehezen bocsát meg.  Ùgy érzi, sohasem szerették őt igazán, így a szeretetet mindenáron ki akarja kényszeríteni: gondoskodik, ápol, támaszt nyújt, azonban viszonzásul elvárja, hogy környezete elismerje tevékenységét, hogy sok figyelmet és elismerést kapjon. Èrzelmi zsarolással, manipulálva irányítja környezetét, ami a többiekre nézve nagyon terhessé válhat. Mérhetetlen igénye van a másikhoz való közelségre és a szeretetre. A személyiséget nagyfokú önközpontúság, önzés jellemzi.

Az eszencia hatása

A gyógyír segítségével az önzés és az önző vágyak leküzdhetők.  Az érintett képessé válik arra, hogy szeretetet és segítséget adjon anélkül, hogy viszonzást várna. Együttérzésből fakadóan abbahagyja az érzelmi zsarolást. Szeretetét képes lesz mások szolgálatába állítani.

Pozitív állapota

Az ember önzetlenül ad, nem vár érte hálát, sem bármilyen ellenszolgáltatást. Igazi odaadással szenteli magát másoknak, meleg, szívélyes, oltalmazó légkört teremt, amelyben mindenki biztonságban érzi magát.

Megerősítések

“Szívesen adok”
“A szeretet a legfőbb gyógyítóerő”
“Szeretek és szeretnek”