ThetaHealing®

Mi a ThetaHealing®?dns

A  ThetaHealing® egy világszerte elismert energiagyógyászati és személyiségfejlesztő módszer, mely fizikai, lelki és szellemi gyógyulást hoz létre. ThetaHealing® egyesíti a spiritualitást  a kvantumgyógyászat, a biofizika, a kineziológia és a tudatmezőkkel kapcsolatos legújabb kutatások eredményeivel.

Egy meditációstechnikán keresztül elcsendesíti az elmét és theta állapotba hozza azt. Ìgy hozzá tudunk férni a tudatalattiban elraktározott információkhoz.

A diszharmónikus lelkiállapotot okozó negatív blokkok kioldásához és lecseréléséhez a legmagasabb rendű erőt, a Teremtő Energiát alkalmazzuk. A pozitív változások nagyon gyorsan bekövetkeznek az életünk legkülönbözőbb területein.

ThetaHealing® technika segítségével:

 • növekszik az önbizalmad, önértékelésed,  biztonságérzeted
 • megtanulod szeretni önmagadat, másokat, a világot
 • fejlődik az érzelmi intelligenciád
 • csökkennek, vagy megszűnnek a fölösleges félelmeid, aggodalmaid
 • képes leszel meglátni a választási lehetőségeket az életedben, és élni is velük, legyen az párkapcsolat, hivatás, család vagy bármi más.
 • olyan érzéseket tapasztalhatsz meg, amik korábban hiányoztak az életedből, de szükségesek az egészséges lelkiállapot eléréséhez, fenntartásához
 • a lelki fejlődésed kihatással van az egészségi állapotodra, testi tünetek szűnhetnek meg, meggyógyulhatsz a betegségeidből

 

Hogyan hat a ThetaHealing®?

Az elménk alapvetően két szinten működik, tudatos és tudatalatti szinten.

Tudatos szint:

Az ébrenléttől az elalvásig tartó tudatállapot, könnyen befolyásolható. Mérlegel, döntéseket hoz, kapcsolatot tart a külvilággal az öt érzékszerven keresztül. A tapasztaláson és a megfigyelésen keresztül tanul, különbséget tud tenni a jó és a rossz között, a polaritás jellemző rá.

Tudatalatti szint:

Amit a tudatos elme nem tud feldolgozni 24 óra alatt, az bekerül a tudatalattiba. Sajátos módon helyesnek fogadja el helytelen elképzeléseinket is, és igyekszik megvalósítani őket. Óriási hatást gyakorol a “normál”, hétköznapi tudatra, ami a ember mindennapi életét befolyásolja. Ez lehet pozitív hatás: megvéd minket a veszélyektől, vagy – és így próbál bennünket biztonságban tartani. Ugyanakkor a tudatalatti működését nagymértékben befolyásolják a sok-sok év alatt  összegyűjtött  téves hitrendszerek és elképzelések. Ha nincs rálátásunk a bennünk zajló folyamatokra, ezek átvehetik, átveszik az irányítást az életünk felett. Ìgy fogjuk teremteni a “valóságunkat”.

Gondolatainkon keresztül alakítjuk életünket, mindez hatással van ránk,  a kapcsolatainkra, a világban elfoglalt helyünkre. A pozitív gondolkodás az első lépés, de ez önmagában kevés. Addig, amíg a hitrendszereink, félelmeink befolyásolják az életünket és viselkedésünket, addig csekély esély van a változásra.

A tudatalatti mintákat eredetük szerint a ThetaHealing® négy szintre bontja:

 • Alap szint
  Mindaz, amit a fogantatástól kezdve a jelen pillanatig tapasztaltunk. Minden, amit a szüleink, tanáraink tanítottak nekünk, amit hallottunk, tapasztaltunk, és amit befogadunk gyermekkorunk óta.
 • Genetikai szint
  Ezen a szinten lévő programjainkat őseinktől hoztuk. Ezek a hitrendszerek, mint energiák, a személy DNS-e körüli morfogenetikus mezőben vannak tárolva. Ez az  energiamező „közli“ a DNS-sel, hogy mit tegyen.  Olyan generációs hitrendszer, mint:  „ételt nem dobunk ki”, abban az esetben, ha ezzel ellentétesen cselekszünk, bekapcsolja   a bűntudat érzését.
 • Történelmi szint
  Az ezen a szinten lévő emlékek, tapasztalatok  származhatnak pl. előző életekből, a kollektív tudattalanból.
 • Lelki szint
  Ez az a terület, ami maga a jelen személyiségünk.  A lelkünk folyamatosan tanul, információk és tapasztalatok birtokába kerül. Minden olyan mély érzelem, ami megérintette a lelkünket ezen a szinten található. Ilyen pl. a  gyász  vagy a szerelmi bánat.

Ahhoz, hogy a korlátozó hitrendszereket, érzelmi mintákat megtaláljuk hozzá kell férnünk a tudatalatti tartalmához. Ebben nyújt segítséget a ThetaHealing® . Az alkalmazott technika igen egyszerű.  A ThetaHealing® alkalmazó tudatosan Theta agyhullámokra hangolódik, és összekapcsolódik a Legmagasabb Tudatossággal, a Mindenség Teremtőjével. – Ebben az állapotban tudjuk elérni a tudatalattit, feltárhatjuk a korlátozó hitrendszereinket, az önszabotáló mintákat és meg is változtathatjuk azokat. Itt van lehetőségünk arra, hogy újra kézbe vegyük az életünk irányítását. A ThetaHealing® alkalmazó biztonságos teret biztosít a kliens számára, melyben megtörténik a változás.

A Feltételnélküli Szeretet energiájának segítségével és a tiszta szándék erejével elengedjük a korlátozó érzelmi és gondolati mintáinkat, majd „megtanítjuk“ a tudatalattinknak a hiányzó, pozitívan megélhető érzelmeket. Ezzel teremtünk új valóságot Önmagunk számára. Van választásunk, bármelyik pillanatban újra teremthetjük az éltünket.

 

Mi a Theta agyhullám?

A theta az ellazulás  nagyon mély állapota. Ekkor az agyhullámok másodpercenként 4-7 ciklusú frekvenciára lassulnak. A theta agyhullámok pozitívan hatnak kreativitásra és a spirituális érzékelésre. A tudatalatti területéhez is ebben az állapotban lehet hozzáférni, képesek vagyunk a tudatos elme szintje alatti „működésre”. A théta állapot gazdag képeket, inspirációt, és rég elfelejtett emlékeket hoz elő és növeli az intuíciót.

 

Mi történik a ThetaHealing® konzultáció alatt?

A ThetaHealing® kezelések során beazonosítjuk a személyes korlátozó hitrendszereket, melyek a testi, lelki vagy anyagi problémát okozzák, majd azok oldása és pozitív érzelmi minták betöltése után megváltoztatható a kibocsátott személyes rezgés energiaszintje.